BALIKESİR KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilimin Karesi Proje Yarışması

İlçemizde ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak Fen bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal bilgiler, Teknoloji ve Tasarım ile Bilişim Teknolojileri alanlarında "Bilimin Karesi" adlı proje yarışması yapılacaktır.
Bilimin Karesi Proje Yarışması

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, bilim alanında yetenekli öğrencilerimize sahip çıkarak bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi-katılımı artırıp, Balıkesir Karesi genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek ve onlara araştırma bilinci kazandırmak amacıyla 5.,6.,7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım ile Bilişim Teknolojileri alanlarında "Bilimin Karesi" adlı proje yarışması yapılacaktır.

Proje Bağlantıları

Elektronik ortamda doldurulacak Başvuru Formu

E-Posta olarak gönderilecek Başvuru Formu

Proje Afişi

Teknik Şartname

Fen Bilimleri Proje Örneği

Matematik Proje Örneği

Türkçe Proje Örneği

Sosyal Bilgiler Proje Örneği

Teknoloji ve Tasarım Proje Örneği

Bilişim Teknolojileri Proje Örneği

 

 

KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

 “BİLİMİN KARESİ PROJE YARIŞMASI”  ŞARTNAMESİ

 

AMACIMIZ

            Çevresinde karşılaştığı problemler karşısında bilimsel bir bakış açısına sahip ve olayları bu bakış açısı ile tarafsız olarak inceleyerek çözümler üretebilen, çözümleri sınayıp elde ettiği sonuçları çevresindeki insanlarla paylaşan, bilimin gelişimine katkıda bulunmak için gönüllü, bilim alanındaki en son gelişmelerden haberdar bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, bilim alanında yetenekli öğrencilerimize sahip çıkarak bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi-katılımı artırıp, Balıkesir Karesi  genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek ve onlara araştırma yapma bilinci kazandırmaktır.

 

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

1. Öğrencilerimizin Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım alanlarında yaratıcılıklarını teşvik etmek,

 1. Öğrencilerimizin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ortam hazırlamak,
 2. Öğrencilerimizin, araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenen bilimsel okuryazar bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

 

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

 

       Balıkesir  Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarının  5, 6, 7, 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler  Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji-Tasarım alanlarındaki  konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

     

       Proje yarışması;  resmi/özel tüm ortaokul kurumlarını kapsar.

 

DEĞERLENDİRME KURULU   

          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce   Ortaokul Matematik,  Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım ders  öğretmenlerinden ve Balıkesir Üniversitesi Akademisyenlerinden  değerlendirme kurulu oluşturulacak. Bu kurulca sergilenmeye değer görülen  projelerin  seçimi yapılacaktır.

Sergilenecek  projeler  arasından; Balıkesir Üniversitesi´ndeki akademisyenlerden oluşacak  ÜST KURUL tarafından;                                                                                                           

      Ortaokullarda (Bilim Sanat merkezleri ve İmam Hatip  Ortaokulları da dahil)  Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ile Teknoloji ve  Tasarım    alanlarından ilk üçe giren projeler seçilecektir.

 

DAYANAK 

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.     
 • Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği. 

 

PROJELERİN SERGİLENMESİ:

        Seçilen projeler 9-10-11 Haziran 2015 tarihleri arasında  Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek olan bir merkezde sergilenecektir.

       Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce proje yarışmasında  Ortaokul Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Teknoloji ve Tasarım ile Bilişim Teknolojileri projelerinden ilk üçe girecek projeleri hazırlayan öğrencilere ödül, sergilenmeye değer görülen projeleri hazırlayan öğrencilere ve danışman öğretmenlere belge verilecektir.

 

 UYGULAMA SÜRESİ

        Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Bilimin Karesi Proje Yarışması  –Ortaokul Öğrencilerine Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ile Teknoloji ve Tasarım alanlarındaki Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

 

              Başlama Tarihi                  :23 Mart 2015

              Son Başvuru                     :25 Mayıs 2015  

              Bitiş Tarihi                        :12 Haziran 2015 

              Sergi Alanında Hazırlık       :8 Haziran 2015

              Sergi  Tarihi                      :9-10 Haziran 2015 

              Ödül tarihi                        :11 Haziran 2015 

 

PROJE ÇALIŞMALARI  İLE  İLGİLİ OLARAK  

 • Proje başvuru işlemleri belirlenen alanlara uygun olarak başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Proje başvurusu formu elektronik ortamda (https://docs.google.com/forms/d/1hp7f3TUaT-Lixdz2NIR7ER7oCkMXXhf12rX-cyXOE6M/viewform?usp=send_form) doldurulacaktır ve başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Ayrıca biliminkaresi@gmail.com mail adreslerine elektronik ortamdan da gönderilmelidir.
 • Öğrenciler bireysel olarak veya en fazla ikişer kişilik gruplar halinde proje hazırlayabileceklerdir.
 • Öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilirler.
 • Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
 • Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilir.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

            Sergiye davet edilecek projeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından ilan edilecektir.

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 • Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük ve yaratıcılık,
 • Proje konusunun alanlarına uygun olarak yapılması,
 • Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
 • Problem durumu, amaç, yöntem, bulgular ve elde edilen sonuçların tam, açık, anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
 • Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacak.),
 • Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması,
 • Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
 • Özümseme ve hakimiyet,
 • Sonuca ulaşabilme,
 • Kaynakların belirlenmesi.

Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca bu ölçütler dikkate alınacaktır.

Not: Bilişim Teknolojileri dalında Scratch  programı ile yapılmış eğitici animasyonların tasarımını anlatan projeler de yer alabilir.      

 

 

 2014-2015 BALIKESİR KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“BİLİMİN KARESİ”  PROJE YARIŞMASI  UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI 

Sıra No

 

 

 

YAPILACAK FAALİYETLER

 

TARİHLER

1

 

 

 

 

                  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüce Orta Okullara resmi yazıların gönderilmesi.

 

18-20 Mart 2015

2

 

 

 

 

Proje başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve okullar tarafından ilgili mail adresine gönderilmesi.

 

23 Mart-15 Mayıs 2015

 

3

 

 

 

 

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulacak değerlendirme    komisyonu tarafından projelerden sergilenecek projelerin belirlenmesi      

 

16-24 Mayıs 2015    

5

 

 

 

 

Değerlendirme komisyonlarınca; sergiye davet edilen proje sahiplerine gerekli duyurunun yapılması, projelerin listesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmesi.

 

25 Mayıs 2015

6

 

 

 

 

Sergilenmeye değer görülen projelerin Danışman öğretmeni ve proje sahibi öğrencilerle birlikte saat 12:00 de sergi alanına getirilerek sergilerin hazırlanması     

 

8 Haziran 2015

7

 

      Serginin açılışı

 

9 Haziran 2015

Saat: 10:00

8

 

       Sergi

 

9-10 Haziran 2015

9

 

 

 

 

 

Üst Kurul tarafından dereceye giren ilk üç projenin      belirlenmesi.

 

9-10 Haziran 2015

10

 

 

 

 

 

  Ödül Töreni

 

11 Haziran 2015

Saat: 10.00

 

 

 

 

Karaoğlan Mahallesi Kız OrtaOkul Sokak Numara 13 Karesi / BALIKESİR - 0 266 246 42 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.